Про це пише видання Останній Бастіон. Публікуємо матеріал без коментарів та ремарок. Редакція не несе відповідальності та не перевіряє дані, надані та опубліковані сторонніми інформаційними ресурсами.

Історія начальника Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області Ірини Салогуб.

Шановні читачі, повернемося до історії, яку ми розповідали раніше.

В ЗМІ розповіли про псевдонауковців Держаудитслужби

24 червня 2020 року у Полтавській державній аграрній академії відбувся захист дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук.

На той час подія привернула увагу громадськості, бо дисертацію цього дня захищала Салогуб Ірина Іванівна, яка до цього часу ще є начальником Управління Північно-східного офісу Державної Аудиторської служби України в Полтавській області.

В ЗМІ розповіли про псевдонауковців Держаудитслужби

Раніше ми розповідали, що в серпні аудитори виявили в ГУ ДСНС України у Полтавській області порушень на 17 мільйонів гривень. Прикметно, що ДСНС Полтавщини очолює чоловік Ірини Салогуб Володимир Салогуб.

Але сьогодні мова не про нього, а про його дружину.

Згідно з Положенням про Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області основним завданням Управління є реалізація повноважень Державної Аудиторської служби України на території Полтавської області.

І все було б добре, прагнення до навчання та самовдосконалення ніколи не було чимось негативним, навпаки — віталося та заохочувалося.

Якби не оця обставина: до функціональних обов’язків пошуковувачки наукового ступеня Ірини Салогуб входить здійснення контролю на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно (далі — підконтрольні установи). Перепрошуємо за канцелярит, але така вже мова у директив.

Оскільки Полтавська державна аграрна академія належить до об'єктів державній власності, то вона є підконтрольним суб’єктом Держаудитслужби в Полтавській області.

В цьому випадку ми маємо очевидний конфлікт між публічно-правовими обов'язками (здійснення контролю за діяльністю ПДАА) і приватними інтересами державної посадової особи (захист кандидатської дисертації в ПДАА), за якого її приватні інтереси приватної особи здатні неправомірним чином вплинути на виконання офіційних обов'язків або функцій, і таки вплинули, але про це трохи  далі.

Зауважимо, що з врегулюванням конфлікту інтересів у родини Салогуб великі проблеми. Свідченням цього є кадрова політика її чоловіка Володимира Салогуба, який з другою групою інвалідності очолив Управління ДСНС України у Полтавській області.

У загальному доступі інтернет — мережі перебуває Авто-реферат дисертації Ірини Іванівни Салогуб (УДК 336.77:338.43) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» на тему «Розвиток і регулювання фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері».

В ЗМІ розповіли про псевдонауковців Держаудитслужби

Науковим керівником здобувачки є доцент кафедри фінансів і кредиту ПДАА, доктор економічних наук, доцент Олексій Петрович Зоря, а офіційними опонентами визначені доктор економічних наук, професор Макаренко Юлія Петрівна, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, та доктор економічних наук, доцент Рунчева Наталія Вікторівна, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу».

Зазначимо, що офіційних опонентів, у відповідності до існуючих приписів законодавства, призначає Спеціалізована вчена рада, приймаючи дисертацію до захисту, з метою забезпечення незалежності експертизи для захисту дисертації призначає офіційних опонентів з-поміж компетентних учених зі спеціальності, за якою подано дисертацію.

Спеціалізована вчена рада ПДАА, яка оцінювала наукові здобутки Ірини Іванівни Салогуб, утворена наказом Міносвіти України від 28.12.2019 року №1643, їй присвоєно індекс Д 44.887.01. До складу Спеціалізованої вченої ради включені 18 поважних науковців у галузі економіки.

Головою Спеціалізованої вченої ради визначений доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри ПДАА Макаренко Петро Миколайович.

В ЗМІ розповіли про псевдонауковців Держаудитслужби

 

Працівники  редакції  теж,  як і Ви, шановні дописувачі, здивувалися такому дивному збігу обставин.

Невже доктор економічних наук, професор Макаренко Петро Миколайович, приймаючи рукотворення (рукоблуднення) Ірини Іванівни Салогуб, «забезпечуючи незалежність експертизи» для захисту дисертації, усвідомлюючи свої дії, розуміючи власну відповідальність перед законом та наукою (чи перебуваючи під непереборним впливом зовнішніх обставин), визначив офіційним опонентом Ірини Салогуб Макаренко Юлію Петрівну — доктора економічних наук, професора кафедри фінансів, банківської справи та страхування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара?

В ЗМІ розповіли про псевдонауковців Держаудитслужби

Макаренко Петро Миколайович

На мить, шановні читачі, чи нам здалося, що батько — головуючий, обрав доньку, на всяк випадок, опозиціонером. Чи як? А Вам як здалося?

Невеличкі дослідження, проведені редакцією встановили, що Петро Миколайович народився 09.07.1949 року у селі Новопетрівка Магдалинівського району Дніпропетровської області. Доктор економічних наук (2000 рік), професор (1997 рік), член-кореспондент НААНУ (2007 рік).

Закінчив Дніпропетровський сільськогосподарський інститут (1972 рік), де й працював від 1974 року (нині аграрно-економічний університет); від 1988 року – завідувач кафедри менеджменту організацій, водночас від 2004 року — проректор з наукової роботи; від 2010 року — завідувач кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії. Тобто особа, громадянин України, народжений у Дніпропетровській області, де до певного часу ріс, навчався, працював.

Макаренко Юлія Петрівна, теж, за збігом обставин, народилася у Дніпропетровській області, навчалася у школі, потім закінчила ВНЗ, професор кафедри Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор економічних наук, професор (знайдіть схоже на батька обличчя доньки на фото кафедри), член Громадської організації «Асоціація фінансів, банківської справи та страхування Придніпров’я». Член спеціалізованої вченої ради К 08.051.17 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Викладає навчальні дисципліни: «Гроші та кредит», «Кредитний менеджмент», «Інвестування», «Ризик - менеджмент», «Банківські операції».

Певна кількість наукових публікацій надрукована у співавторстві з Макаренко Петром Миколайовичем (напевне, «батьком за сумісництвом» ?).

Дивний збіг наукових напрямів, родинних чи наукових зв’язків, чи не так?

Дані питання, чи правильніше буде, запитання, для дослідження, з’ясування та оформлення необхідних у кримінальному провадженні документів, залишимо нашим правоохоронцям зі структур ДБР, ДСР, НАБУ, НАЗК та можливо, якщо схочуть, Офісу генерального прокурору.

Якщо вони не схочуть, то що до них, тобто до пана та пані Макаренків, та правоохоронців, які не схотіли, або не змогли, вимушені будемо звернутися, для розслідування, до міжнародних правоохоронних інституцій, з певними висновками до вітчизняних правоохоронців та їх керівників.

Очікуючи подальший розвиток анонсованих подій, сьогодні проведемо аналіз законодавчих та нормативно-правових актів України, що діяли на той момент, як захищалася Ірина Іванівна, ну й після того, та регулювали оцінку наукових здобутків претендента на ступінь кандидата наук та мінімальний обсяг необхідних наукових напрацювань.

В ЗМІ розповіли про псевдонауковців Держаудитслужби

Отже, на момент подання Салогуб Іриною Іванівною дисертації до захисту у 2020 році, нормативне врегулювання даних дій забезпечувалося постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року №567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» (в редакції, чинній станом на 26.11.2019 року), згідно з якою встановлено, що:

Цей Поряд

Джерело